V oblasti speciálních geodetických prací nabízíme následující činnosti:

Průmyslová geodézie

  • měření posunů a deformací staveb a technologických zařízení
  • sledování náklonů komínů, měření jeřábových drah
  • sledování poklesů metodou velmi přesné nivelace

jeřábová dráha - speciální geodézie

 Geodetické práce na vodních tocích

  • měření příčných, údolních a podélných profilů
  • měření objektů na vodních tocích
  • měření vodočtů

jeřábová dráha - geodet

Ostatní speciální práce

  • měření a skenování interiérů památkových stavebních objektů
  • tvorba digitálních prostorových modelů staveb a technologických celků

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?