Letecké měřické snímkování z letadel nebo bezpilotních nosičů umožňuje rychlý a bezkontaktní sběr geografických dat. Využití leteckého snímkování je vhodné zejména při zaměřování rozsáhlých územních celků nebo stavebních objektů. Velkým přínosem této metody je fakt, že při ní nedochází ke zjednodušení (generalizaci) povrchu, jak tomu je u klasického geodetického zaměření.

bezpilotní-snímkování

Velkými přednostmi leteckého snímkování je přehlednost,  rychlá orientace i pro laickou veřejnost a možnost zaměřovat nebezpečné a těžko přístupné lokality, jako jsou povrchové doly, výsypky, skládky, odkaliště a podobně.

Měřické letecké snímkování – praktické využití

Kolmé letecké snímkování poskytuje podklad pro jeden z nejznámějších a velice oblíbených produktů – ortofotomapa. Z leteckých snímků je však možné vytvořit i řadu dalších výstupů – například digitální model terénu, účelovou mapu, zdrojová data pro výpočet kubatur nebo vrstevnicový plán. Veškeré měřické letecké snímky jsou transformovány do souřadnicového systému České republiky S-JTSK.

Měřické letecké snímkování – realizace

Technické provedení leteckého snímkování vyžaduje pečlivou přípravu. Rozhodující informací je požadovaná míra detailu výsledných měřických snímků nebo jiného produktu, který z nich má vzniknout. Jedním z hlavních vstupních parametrů pro naplánování leteckého snímkování je proto rozlišení fotografií, nejčastěji udávané jako velikost pixelu.

Při pořizování leteckých snímků z konvenčního letadla, které využíváme u ploch nad 10 km², dosahujeme rozlišení až 3 cm na pixel. Pro územní celky s plochou do 20 km² je finančně výhodnější použít bezpilotní letoun, umožňující docílit rozlišení až 1,0 cm na pixel.

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU BEZPILOTNISNIMKOVANI.CZ

Technické parametry našich kamer pro měřické letecké snímkování

Kamera 1
36 megapixelů
1 let = 35 min

Kamera 2
24 megapixelů
1 let = 45 min

Kamera
36 megapixelů
1 let = 4 hod

ortofotosrovnání-minLevá polovina ortofotomapy ukazuje výsledek naší práce (rozlišení pod 2cm/pix) a pravá polovina reprezentuje ortofotomapy dostupné na ČÚZK.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?