Geodetické práce v investiční výstavbě

 • práce v bodových polích – stabilizace a zaměření vytyčovací sítě stavby
 • vytyčovací práce polohové a výškové (umístění objektu do terénu)
 • kontrolní měření, porovnání s projektovou dokumentací
 • výpočty kubatur
 • zpracování příčných a podélných řezů DMT
 • sledování posunů a deformací
 • zaměřování a zpracování dokumentace stávajících inženýrských sítí
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • vyhotovení stavební dokumentace
 • činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (odpovědného geodeta)
 • vyhotovení základní mapy (dálnice, závodu, …)

Klínovec

Zaměření podkladů pro projektové dokumentace

 • zaměření stávajícího terénu pro projekční práce
 • zaměřování fasád

Vytyčování rodinných domů

 • vytyčení polohy stavby na pozemku
 • zajištění lomových bodů na „lavičky“

inženýrská geodézie - vodní tok

Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

liniové stavby:

 • dálnice, rychlostní komunikace a silnice vyšších tříd, místní komunikace, obslužné komunikace, areálová doprava, polní cesty (zpevněné/nezpevněné), chodníky, cyklostezky a cyklotrasy, parkoviště

plošné stavby:

 • obchodní centra, haly, sklady, budovy, průmyslové zóny, zpevněné plochy

inženýrské sítě:

 • kanalizace, vodovod, plyn, přeložky NN a VN, přeložky sdělovacích kabelů, přípojky k rodinným domům (vyhotovení dokumentace dle směrnic jednotlivých správců IS)

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?