MISYS je modulární informační systém (IS). Základ tvoří často GIS modul, který pracuje ve spravovaném území se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. Datový základ obvykle tvoří informace o majetkoprávních vztazích, o skutečném stavu a rozvoji území, případně další podklady a evidence.

Systém MISYS je dodáván jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi. Aktivním uživatelům je k dispozici varianta s možností editace dat, uživatelům bez potřeby editovat je určena prohlížecí verze MISYS-VIEW, která je navíc pro nekomerční využití zcela zdarma.

V prostředí intranet/Internet je k dispozici webová aplikace MISYS–WEB, umožňující uživateli pracovat na lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče s daty umístěnými na vzdáleném serveru. Na větších úřadech je vhodná kombinace obou systémů (desktop – WEB), které pracují nad společnou datovou základnou.

Všechny verze umožňují kreslení poznámkových výkresů, měření vzdáleností i ploch a širokou škálu tisků.

Systém MISYS umožňuje již v základní variantě velmi dobré využívání plošně dostupných dat různých formátů.

Systém pracuje s výměnným formátem dat katastru nemovitostí VFK.

Poskytuje výpisy a grafické výstupy z katastru nemovitostí: listy vlastnictví, informace o parcele, účelové seznamy atd. Mimo jednoduché vyhledávání v databázi katastru nemovitostí umožňuje i snadné a rychlé vyhledávání parcel a budov v katastrální mapě.

Součástí GIS systému mohou být i všechny dostupné grafické i popisné informace o území.

 • Technická mapa
  • polohopis
  • nadzemní i podzemní inženýrské sítě
  • výškopis
  • zeleň
 • Letecká ortofotomapa
 • Základní báze geografických dat (ZABAGED)
 • Orientační plán města
 • Územní identifikace (ulice, čísla orientační a popisná)
 • Digitální model terénu
 • Urbanistické studie
 • Územní plány
 • a řada dalších

Nejčastější využití systému MISYS

 • správa území a nemovitého majetku (obce, města, společnosti)
 • pozemky, budovy, zeleň, …
 • správa technického vybavení
  • komunikace, inženýrské sítě, …
 • územní plánování
 • rozhodování při stavebním řízení
 • rozhodování o investičních akcích
 • prezentace a tiskové výstupy

Systém umožňuje přímou práci s většinou používaných formátů grafických dat ve vektorové i rastrové podobě. Jsou to např. formáty VYK, DGN, DWG, SHP, VTX, VKM u vektorových dat a všechny běžné formáty rastrů, např. BMP, RAS, GIF, JPG, CIT, TIF a další.

Vedle nativního čtení vektorových formátů dat jiných aplikací umí systém MISYS také převod vektorových dat z/do DGN, DXF a SHP.

pasportizaceMožnost připojování dalších modulů

 

PASPORTY jsou aplikační nadstavby pro řešení různých evidencí a agend s vazbami do mapových podkladů. Pasport pro danou problematiku umožňuje lokalizovat objekt pasportu v mapě, evidovat k němu různé údaje, připojovat dokumenty a obrázky, apod.

 

Spolupráce s jinými systémy

Z hlediska spolupráce s jinými systémy je MISYS plně otevřeným produktem.

Doposud byla realizována propojení na následující systémy:

 • MUNIS firmy TRIADA
 • RADNICE firmy VERA
 • Stavební úřad firmy VITA
 • IS firmy MARBES Consulting
 • Pasport zeleně firmy PZK a GIS a firmy MGM

Společnost HEROS GEODÉZIE s.r.o. sídlící v okresním městě Chomutov je certifikovaným zástupcem pro MISYS.

MISYS-certifikát

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?